AKTUÁLNĚ Z BANK - KRIZE COVID-19

denně aktulizujeme informace z bankovního sektoru a vše, co se týká financování FIREM a OBČANŮ – pro detail klikněte na tlačítko↓

Pokud potřebujete něco vědět a není v podsekcích? Tak napište ⇒

↓↓ Odpovědi na zaslané otázky níže zde na stránce ↓↓

Nenajdete-li níže odpověď na svůj dotaz 

FAQ – co jste se ptali?

6.4. Byla mi zamítnuta žádost na M-záruku COVID II od ČMZRB, proč?

Buď jste nepodal jeden ze tří povinných dokumentů (Žádost, příloha PCX – projekt, příloha ACX – potvrzení banky o vyřizování úvěru) nebo jste neuvedl některý z povinných údajů (např. NACE kód podporované činnosti apod.).

19.3. Jsem OSVČ, od uzavření škol jsem doma s dětmi, činnost nevykonávám, soukromě učím. Četla jsem, že budou mít OSVČ v tomto případě nárok na jakoby nemocenskou. Kde to mám prosím zjistit nebo bude pro mne v tuto chvíli lepší živnost přerušit a jít do evidence úřadu práce?

Ve Vašem konkrétním případě je nezbytné okamžitě řešit Vaše rodinné cash flow - tzn. abyste měli stále peníze na nezbytný provoz (jídlo, voda, teplo,...). Nejprve si vyhodnoťte, jak dlouho vydržíte se svou finanční rezervou (počítejte, že aktuální stav může trvat i 5-6 měsíců). Dále se zaměřte na možnosti odkladu/odpuštění plateb dle následujícího 1. Jste-li doma, je třeba si vyřídit "ošetřovák" - formulář od školy, kam chodí Vaše děti (běžně se vztahuje jen na zaměstnance nebo OSVČ, pokud si platí nemocenské pojištění, vláda však již rozšířila i na OSVČ) - následně nutné řešit se správou sociálního zabezpečení (platíte si nemocenské pojištění) nebo živnostenským úřadem. 2. Požádat o odklad/odpuštění placení sociálního a/ zdravotního pojištění (23.3. bylo schváleno vládou) 3. Požádat o odklad splátek Vaši banku, pokud máte úvěry - možnosti sledujte na stránkách Vaší banky. 4. V případě velké nouze požádejte o Mimořádnou okamžitou pomoc od Úřadu práce Přerušení živnosti může být také možnost řešení, záleží, zda dostanete nějakou podporu v nezaměstnanosti. Větší podrobnosti můžete zjistit na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru 5. "Last but not least" Neklesejte na mysli a zkuste přijít na možnost, jak udržet svou živnost v běhu, i když situace není příznivá. Nebo přijďte s něčím, co Vám může přinést nějaké prostředky.

17.3. Co můžu udělat pro vylepšení svého Cash flow ve firmě?

A. Minimalizovat výdaje na čistý provoz - omezit investiční výdaje, které nejsou nezbytné. B. Požádat o odklad splátek úvěrů ve Vaší bance. C. Požádat správce daně o odklad platbu daní, případně požádat o odklad podání daňového přiznání (daň z příjmu, DPH). D. Poslat žádost na úvěr COVID, pokud patřím do cílové skupiny a situace kolem koronaviru mě postihuje. E. Zjistit, případně požádat banku o hotovostní rezervu – forma nějakého úvěru. F. Modifikovat poskytované služby tak, abyste udrželi provoz (např. zavřené restraurace vaří a prodávají jídlo přes okýnko).

Umožní mi banka odklad splátek?

Záleží na konkrétní bance, protože ČBA (Česká bankovní asociace) vydala pouze doporučení, které není právně závazné. Jednotlivé banky přistupují k problematice různě. Ve většině případů však umožní podat žádost o odklad (většinou na svých webových stránkách v týdnu od 16.3.2020) a poté budou individuálně posuzovat.

Jsem podnikatelka samoživitelka, s oběma dětmi musím zůstat doma. Budu mít nárok na nějakou úlevu?

Ano, jednak můžete využít institutu OČR (ošetřování člena rodiny), který však s největší pravděpodobností nepokryje celou dobu, kterou budete zůstávat doma, jednak můžete využít úlev, které avizovala Finanční správa – později podat daňové přiznání (a odvést daň) k dani z příjmu za rok 2019 + při pozdním podání přiznání, kontrolního hlášení a odvodu DPH nebude uplatňováno penále.

Oba s manželem zůstáváme doma - náš zaměstnavatel musel přerušit provoz. Splácíme hypotéku na koupi našeho rodinného domu a chtěli jsme si brát další na rekonstrukci. Je to vhodné?

Pokud jste doma z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, pak byste měli dostávat plnou mzdu. Na druhou stranu pozor, zda na to váš zaměstnavatel bude finančně mít. Pokud musel zavřít, může být v situaci, kdy nemá, jak vydělávat a zajistit si dostatek financí, pokud nemá dostatečnou hotovostní zásobu. V tomto směru doporučujeme zvážit: – jak velkou máme rezervu vůči výdajům domácnosti – neutrácet za věci, které aktuálně nutně nepotřebujete – finanční možnosti zaměstnavatele V neposlední řadě se všemi zúčastněnými (zaměstnavatel, banka) komunikujte. Vždy je lepší, když druhá strana ví, než když od vás nemá zpráv.

Jak dlouho situace může trvat? Máme hypotéku na byt, který pronajímáme. Co když nájemce nebude platit?

Doba trvání omezení se uvažuje až 5 měsíců (červenec/srpen 2020). Nebudete-li moci splácet hypotéku z titulu neplacení nájmu ze strany nájemce, bude vhodné banku požádat o odklad splátek, která individuálně posoudí. Současně bude třeba domluvit se s nájemcem na dalším postupu. Konkrétní kroky doporučujeme řešit s advokátem/právníkem.