ZAJIŠTĚNÍ VÝHODNÝCH PODMÍNEK BANKOVNÍCH/FINANČNÍCH SLUŽEB

Zjistíme pro vaše podnikání nejvýhodnější varianty bankovních či finančních služeb/produktů s ohledem na aktuální situaci na trhu a podpoříme vás v získání optimálních vámi preferovaných podmínek.

 Analýza potřeb klienta

 • Jaké jsou záměryočekávání klienta – co chce a co preferuje
 • Co je v možnostech klienta – jaká je jeho bonita a finanční kondice 
 • Postupujeme vždy individuálně – každý klient je jiný a specifický

Prověření aktuálních možností na trhu

 • Co trh nabízí, jaké možnosti jsou reálně k dispozici
 • Nakolik odpovídají kondici klienta a současně
 • do jaké míry naplňují jeho preference

Prezentace našich zjištění a rozhodnutí klienta

 • Stručný a strukturovaný report hodnotící stávající dostupné možnosti z pohledu preferencí klienta
 • Svěží pohled zvenčí – nové cesty a příležitostí pro naše zákazníky 
 • Souhrn našich zjištění prezentujeme klientovi a navrhujeme vhodná řešení
 • Klient se rozhoduje, které řešení je pro něj nejvhodnější

Následné aktivity

 • V případě potřeby a v návaznosti na rozhodnutí klienta realizujeme další navazující aktivity – například jej zastupujeme při jednání s bankami nebo zpracujeme komplexní audit využívání bankovních služeb nebo pro něj zajišťujeme další služby (analýza financování podniku aj.) 
 • Řada našich klientů oceňuje možnost dlouhodobé spolupráce, kdy pro ně prověřujeme aktuální možnosti dostupné na trhu pravidelně nebo dohlížíme na plnění podmínek vyplývajících jim ze smluv s bankami a finančními institucemi  

Případová studie

Úspora 44% na poplatcích za využívání platebního terminálu

Klient provozoval kamenný obchod s ročním obratem cca 8 mil. Kč. Přibližně čtvrtinu obratu představovaly platby kartou přes platební terminál nejmenované banky. Klientovi jsme pomohli ke snížení poplatku za využívání terminálu o celých 44 %. Jednou z klientových preferencí, se kterou jsme pracovali, bylo zůstat u stávající banky. Jinak mohl uspořit celých 60 %. Bonusem pro klienta byly výrazně vyšší reálné úspory, protože brzy po našem zásahu došlo k nečekaně prudké zvýšení podílu plateb kartami.