CENÍK PORADENSTVÍ

Konkrétní cenové podmínky vychází vždy z úvodního jednání s klientem
a mohou se dle náročnosti lišit případ od případu.

Varianta I – hodinová odměna

Předem sjednaná hodinová odměna za účelně vynaložené kapacity. U každé zakázky evidujeme veškeré aktivity, které v jejím rámci byly realizovány, a zpětně vše dokládáme klientovi.

Varianta II – fixní částka + cílová odměna (tzv. success fee)

Součástí odměny je předem sjednaná fixní částka (bez ohledu na množství stráveného času) a success fee za splnění specifického cíle, který je pro klienta důležitý.

Příklady definovaných cílů:

  • minimalizovat vklad vlastních zdrojů do investice,
  • minimalizovat úrokové náklady nebo ostatní finanční náklady,
  • maximalizovat výši částky celkového dluhového financování,
  • a různé další.

Neziskové organizace

Pro službu organizačně-ekonomické poradenství pro nestátní neziskové organizace domlouváme cenové podmínky vždy individuálně dle možností dané organizace. Jsme společensky odpovědná firma.