ANALÝZA MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PODNIKU NEBO ZÁMĚRU KLIENTA

Pro větší firmy nebo specifické projekty zajistíme pro vás nejvýhodnější parametry bankovních úvěrů či nebankovního financování v souvislosti s tím, jaké zdroje potřebujete (pořízení investic nebo krytí provozu) a s ohledem na možnosti aktuálně dostupné na trhu. Pro rozsah služby viz níže.

Analýza klienta

 • Záměr klienta – financování investic (nemovitost, výrobní linka, vozový park, akvizice) nebo krytí provozu (zboží, zásoby, zboží, materiál, operativa)
 • Očekávání a preference klienta – včetně jeho dosavadních zkušeností
 • Finanční (kvantitativní) analýza a posouzení úvěrové bonity 
 • Nefinanční (kvalitativní) analýza

Možnosti získání cizích zdrojů/financování

 • Vyhledání dostupných způsobů financování u bankovních domů, příp. nebankovních institucí (např. leasingových společností, soukromých investorů aj.)
 • Získání nabídek a podmínek od potenciálních poskytovatelů financování 
 • Vyhodnocení pravděpodobnosti schválení případné žádosti o úvěr

Prezentace zjištění a rozhodnutí klienta

 • Stručný a strukturovaný report hodnotící dostupné možnosti financování posuzované z pohledu potřeb klienta
 • Hledáme nové cesty a příležitostí pro naše zákazníky – přinášíme svěží pohled zvenčí 
 • Souhrn našich zjištění prezentujeme klientovi a navrhujeme nejvhodnější postup pro zajištění financování
 • Klient rozhoduje, u které banky/instituce bude o úvěr žádat

Žádost o úvěr/úvěrový návrh

 • Příprava žádosti o úvěr
 • Kolektování dokumentů, které jsou přílohou žádosti, např. podklady k:
  • identifikaci klienta – výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, doklady totožnosti statutárů, majitelů, ručitelů
  • bonitě klienta – finanční výkazy a daňové přiznání k dani z příjmu za poslední 2–3 roky, výpisy z účtu
  • účelu úvěru – smlouvy, objednávky, faktury
  • zajištění úvěru – výpisy z kastastru nemovitostí, odhady majetku
 • Doplňování údajů při zpracování, vyhodnocování a schvalování úvěrového návrhu bankou 

Podmínky úvěru a smluvní dokumentace

 • Připomínky ke smluvním podmínkám (zejm. týkající se čerpání úvěru dalších povinností klienta), a to v souladu s klientovými preferencemi a možnostmi
 • Kontrola smluvních dokumentaů před podpisem včetně souvisejícího vypořádání případných chyb a nesrovnalostí  
 • Podpora klienta a účast při podpisu smluv

Čerpání úvěru

 • Příprava a sběr podkladů, jejichž předložením je podmíněno čerpání úvěru
 • Dotažení úvěru do fáze konečného uvolnění prostředků
 • Podpora a informování klienta

Následné aktivity

 • Dlouhodobá kontrola a dohled nad plněním dalších povinností klienta vyplývajícím z úvěrových smluv
 • Informování věřitelů klienta (z jeho pověření)
 • Průběžné prověřování aktuálních možností (re)financování stávajících úvěrových angažmá klienta 
 • V případě potřeby a v návaznosti na rozhodnutí klienta realizujeme další možné aktivity – například jej zastupujeme při jednání s bankami nebo zpracujeme komplexní audit využívání bankovních služeb nebo pro něj zajišťujeme jiné služby, které se netýkají financování či poskytneme drobnou konzultaci

Případová studie

Kompletní zajištění financování pro
 investici 24,5 mil.

Klient poptával financování koupě komerčních prostor se záměrem následného pronájmu. Mezi jeho hlavní preference patřila maximalizace výše úvěru a minimalizace nákladů na úvěrové financování (úroky, poplatky) při celkové investici 24,5 mil. Kč. Pro klienta jsme vypracovali analýzu realizovatelnosti projektu, průzkum trhu a zjištění podmínek financování napříč aktuálním finančním trhem s důrazem na klientovy preference, zastupování klienta ve všech přípravných jednáních se zástupci bank a finančních institucí. Pro klienta jsme dokázali vyřídit nadstandardní podmínky, které plně odpovídaly jeho preferencím.