Postup při firemním financování

Níže uvádíme běžný rámec, jak postupovat při firemním financování. 

1. Začněte analýzou

 • Záměr – financování investic (nemovitost, výrobní linka, vozový park, akvizice) nebo krytí provozu (zboží, zásoby, zboží, materiál, operativa)?
 • Vaše očekávání a preference – včetně Vašich dosavadních zkušeností
 • Finanční (kvantitativní) analýza a posouzení úvěrové bonity 
 • Nefinanční (kvalitativní) analýza

2. Zjistěte možnosti získání cizích zdrojů/financování

 • Vyhledání dostupných způsobů financování u bankovních domů, příp. nebankovních institucí (např. leasingových společností, soukromých investorů aj.)
 • Získání nabídek a podmínek od potenciálních poskytovatelů financování 
 • Vyhodnocení pravděpodobnosti schválení případné žádosti o úvěr

3. Sepište si svá zjištění a rozhodněte se

 • Strukturovaný report hodnotící dostupné možnosti financování posuzované z pohledu Vašich potřeb
 • Hledejte pro sebe nové cesty a příležitosti (faktoring, crowdfunding aj.) – svěží pohled zvenčí pomůže 
 • Odprezentujte si souhrn Vašich zjištění a navrhněte nejvhodnější postup pro zajištění financování
 • Rozhodněte se, u které banky/instituce budete o úvěr žádat

4. Žádost o úvěr/úvěrový návrh

 • Příprava žádosti o úvěr
 • Kolektování dokumentů, které jsou přílohou žádosti, např. podklady k:
  • identifikaci klienta – výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, doklady totožnosti statutárů, majitelů, ručitelů
  • bonitě klienta – finanční výkazy a daňové přiznání k dani z příjmu za poslední 2–3 roky, výpisy z účtu
  • účelu úvěru – smlouvy, objednávky, faktury
  • zajištění úvěru – výpisy z katastru nemovitostí, odhady majetku
 • Doplňování údajů při zpracování, vyhodnocování a schvalování úvěrového návrhu bankou 

5. Podmínky úvěru a smluvní dokumentace

 • Po schválení si v klidu pročtěte návrhy smluv - a ptejte se/mějte připomínky ke smluvním podmínkám (zejm. týkající se čerpání úvěru dalších povinností klienta) - ať jsou v souladu s Vašimi preferencemi a možnostmi
 • Zkontrolujte smluvní dokumenty před podpisem včetně souvisejícího vypořádání případných chyb a nesrovnalostí  
 • Podpora klienta a účast při podpisu smluv

6. Čerpání úvěru

 • Příprava a sběr podkladů, jejichž předložení bance je podmínkou pro čerpání úvěru
 • Dotažení úvěru do fáze konečného uvolnění prostředků, nemusí být jednoduché, dokud nejsou peníze na účtu, není vyhráno
 • Zajistěte si podporu a informace, jak to chodí 

7. Následné aktivity

 • Dlouhodobě kontrolujte a dohlížejte nad plněním svých dalších povinností vyplývajícím z úvěrových smluv (nebo si na to někoho sežeňte)
 • Informujte průběžně své věřitele – vždycky je to o komunikaci
 • Průběžně prověřujte své aktuální možnosti (re)financování svých stávajících úvěrových angažmá

Případová studie

Kompletní zajištění financování pro
 investici 24,5 mil.

Klient poptával financování koupě komerčních prostor se záměrem následného pronájmu. Mezi jeho hlavní preference patřila maximalizace výše úvěru a minimalizace nákladů na úvěrové financování (úroky, poplatky) při celkové investici 24,5 mil. Kč. Pro klienta jsme vypracovali analýzu realizovatelnosti projektu, průzkum trhu a zjištění podmínek financování napříč aktuálním finančním trhem s důrazem na klientovy preference, zastupování klienta ve všech přípravných jednáních se zástupci bank a finančních institucí. Pro klienta jsme dokázali vyřídit nadstandardní podmínky, které plně odpovídaly jeho preferencím.