PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Naším cílem je poskytovat nezávislou, transparentní, profesionální službu s osobním individuálním přístupem ke každému klientovi. Těší nás i při dlouhodobé spolupráci neustále hledat nové cesty a příležitosti pro naše klienty.

 • 1
  Úvodní schůzka a zjištění vstupních informací
  • vždy chceme znát našeho klienta a rozumět situaci, ve které se nachází a být v souladu s jeho záměry – jenom tak můžeme poskytovat službu v kvalitě, za kterou si stojíme.
  • vyžádáme si potřebné podklady a údaje od klienta, které nejsou veřejně přístupné
 • 2
  Odhad rozsahu služby a jeho odsouhlasení
  • zjistíme informace nezbytné pro odhad rozsahu naší služby
  • navrhneme postup (konkrétní kroky) a výstupy, které klientovi předložíme
  • odhadneme potřebné kapacity a cenu
  • odsouhlasíme si s klientem, zda naše návrhy odpovídají jeho preferencím a pokryjí jeho potřeby
  • případně uzavřeme plnou moc o zastupování klienta a/nebo smlouvu o poskytování služeb
 • 3
  Analýza informací a dokumentů
  • získáme (nejen od klienta) potřebné podklady a další informace
  • provedeme analýzu získaných dat, porovnáme výsledky s aktuální situací napříč finančním/bankovním trhem
  • prověříme další souvislosti vycházející z firemních databází, případně jiných registrů
 • 4
  Vyhodnocení a informování klienta
  • výsledky vyhodnotíme a prezentujeme klientovi
  • výstupy strukturujeme do přehledných průběžných reportů nebo závěrečné zprávy (ctíme pravidlo „stručně je více“)
  • závěry a případné další návrhy osobně probíráme s klientem
 • 5
  Specifikace spotřebovaných kapacit
  • evidujeme kapacity, které klientovi nebo jeho záležitostem věnujeme
  • průběžně nebo po dokončení zakázky klienta informujeme o aktivitách a jejich rozsahu, které jsme spotřebovali
 • 6
  Následné a jiné aktivity
  • šetříme klientovi čas a často i nervy a zastupujeme ho při nekonečných jednáních s bankami a finančními institucemi
  • připravujeme za klienta úvěrové návrhy, případně jiné žádosti (žádost o platební terminál, účet, bankovní záruku, atp.)
  • sledujeme za klienta plnění smluvních podmínek vycházejících z úvěrových nebo jiných smluv týkajících se finančních produktů