ZASTUPOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ
S BANKAMI A FINANČNÍMI INSTITUCEMI

Ušetříme váš drahocenný čas a na základě plné moci vás/vaši firmu zastoupíme při jednáních s bankami a finančními institucemi. 

Analýza situace a příprava

Zjistíme, co klienta zatěžuje při kontaktu s bankami a finančními institucemi a jak jsme schopni mu ulevit a usnadnit jeho fungování. S klientem se dohodneme na rozsahu zastupování.

Plná moc

Připravíme plnou moc, kterou nás klient pověří, abychom jej zastupovali a jednali za něj s bankami, finančními institucemi, asociacemi platebních karet (VISA, MasterCard aj.), případně poskytovateli on-line plateb nebo poskytovateli řešení pro e-shopy nebo poskytovateli řešení pro e-commerce.

Plnou moc si necháváme udělit vždy na dobu určitou (na dobu odhadovanou pro potřeby zastupování) a koncipujeme ji tak, aby se nevztahovala na uzavírání smluv nebo dodaktů ke smlouvám ani na výpovědi smluv. Nemáme tak možnost vstupovat za klienta o právních vztahů (a chráníme tím nejen jeho, ale i sebe).

Jednání a zastupování

Vyřizujeme za klienta veškerá zdlouhavá, nezáživná a nekonečná jednání, zatímco se klient může naplno věnovat svému byznysu.

Související aktivity

Zastupování před bankami je služba často využívaná spolu s další službou např. při zajišťování financování a úvěru nebo výhodných podmínek bankovní služby pro klienta aj.

Případová studie

Úspora klienta při vracení terminálu ve všech směrech

Klient provozující kamenný obchod s e-shopem po přechodu k novému poskytovateli platebního terminálu pro přijímání platebních karet neměl čas ani chuť řešit ukončení smlouvy se stávající bankou včetně vrácení terminálu, resp. pracovníci dané banky s klientem nechtěli komunikovat. Klienta jsme na základě plné moci zastoupili a jeho požadavek dotáhli do zdárného konce – ušetřil 3 jednání v bance (neskutečné!) a bezpočet telefonátů. Navíc je dnes s podmínkami i funkčností nového terminálem velmi spokojen (snížení nákladů o 58 %).