VZDĚLÁVÁNÍ PRO MANAGEMENT FIREM
A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

V návaznosti na audit či organizačně-ekonomické poradenství realizujeme průběžné vzdělávání klíčových pracovníků a managementu.

Ověření požadavku klienta

Zjistíme, co klient od vzdělávání managementu a podpory jeho řídících složek očekává, abychom si byli jistí, že mu dokážeme kvalifikovaně pomoct a naše aktivity pro něj budou přínosem.

Příprava a rezervace kapacit

Odhadneme potřebný rozsah kapacit, případně si vyžádáme podklady, zjistíme o klientovi a zvážíme naše stávající možnosti. Rezervujeme předpokládaný rozsah našich kapacit.

Poskytování vzdělávání

V dohodnutých termínech realizujeme sezení s jednotlivými pracovníky.
Zpracováváme také testy silných stránek (Gallup testy), které pomáhají k identifikaci potenciálu jednotlivých osob personálu našich klientů.

Průběžné vyhodnocení

Na osobní schůzce řešíme konkrétní otázky a témata z oblastí, které klient potřebuje u toho kterého klíčového pracovníka řešit, a překládáme vyhodnocení dosud realizovaného vzdělávání.

Mlčenlivost

Ctíme zásadu mlčenlivosti. Veškeré informace, které se v rámci kontaktu s klientem a jeho pracovníky dozvíme, považujeme za důvěrné.

 

Případová studie

Silné stránky klíčových pracovníků organizace

Pro Klienta – nestátní neziskovou organizaci poskytující pestrou škálu služeb – jsme realizovali testy silných stránek členů týmu vedení a vybraných klíčových pracovníků (celkem 13 osob). Výstupy jsme analyzovali a strukturovaně prezentovali Klientovi, který je dále využil při rozvoji a dalším směřování svých pracovníků.