PROCESNÍ ORGANIZAČNĚ-EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Pro firemní klienty a neziskové organizace prověřujeme z pohledu auditu a řízení rizik jejich procesy a/nebo zpracováváme nefinanční audity.

Procesní organizačně-ekonomické poradenství pro firmy a nestátní neziskové organizace

Pro firemní klienty a organizace prověřujeme z pohledu auditu a řízení rizik jejich procesy nebo zpracováváme nefinanční audity (týkající se např. marketingu, prodeje, strategie, rozvoje lidí atp.), a to z pohledu jejich:

  • funkčnosti (fungují správně?)
  • účinnosti (jsou správné?)
  • efektivnosti (jsou úměrně nákladné?)
  • dokumentování (jsou dostatečně definované?) 

Pro takové služby mají velké společnosti samostatné útvary. Naší cílem je umožnit i menším nebo neziskovým subjektům, aby získali nezatížený pohled zvenčí, který svojí povahou nahrazuje funkci interního auditu.
Výsledky strukturujeme do závěrečné zprávy včetně návrhu a projednání konkrétních akčních kroků, které by měly následovat, tak aby byly naplněny cíle našeho klienta.

Případová studie

Zkrácená procesní analýza pro s.r.o.

Pro zřizovatele Klienta (s.r.o., obrat cca 2 mil. Kč, 4 zaměstnanci, zabývající se velkoobchodem a maloobchodem specializovaných osobních pomůcek) – jsme realizovali zkrácenou procesní analýzu v oblastech:
1. Strategie
2. Finanční řízení
3. Propagace a prodej
4. Logistika, kapacity a zdroje
se záměrem identifikovat nedostatky ve organizačně-ekonomickém fungování Klienta a navrhnout jejich řešení.
Po detailní analýze a vyhodnocení našich závěrů jsme zřizovateli Klienta předložili a prezentovali zkrácenou procesně-auditní zprávu obsahující 20 konkrétních opatření akčního plánu (včetně stanovení jednoznačné odpovědností a termínu jejich vyřešení). Zřizovatel Klienta nás následně požádal o dohled nad naplňováním těchto opatření a o dočasnou podporu při řízení společnosti (interim management).