KONZULTACE A PORADENSTVÍ PRO BANKOVNÍ A FINANČNÍ SLUŽEBY

Zkonzultujeme váš záměr, odpovíme na dotaz a nasměrujeme na postup/kroky, které dle našich zkušeností a nám dostupných informací (v dané chvíli) povedou k optimálnímu řešení vašeho tématu.

Ověření požadavku klienta

Zjistíme, co klient potřebuje konzultací získat, abychom měli jistotu, že mu dokážeme kvalifikovaně poradit a naše konzultace mu bude přínosem.

Příprava na konzultaci

Odhadneme potřebný rozsah kapacit, případně si vyžádáme potřebné podklady. , zjistíme o klientovi a situaci na trhu základní informace.

Konzultační schůzka

Na osobní schůzce řešíme konkrétní otázky a témata z oblastí, které klient potřebuje řešit (ideálně nad šálkem dobré kávy nebo pravého čaje).

Mlčenlivost

Ctíme zásadu mlčenlivosti. Veškeré informace, které se v rámci kontaktu s klientem dozvíme, považujeme za důvěrné.

Následné aktivity

V případě potřeby a v návaznosti na rozhodnutí klienta realizujeme další navazující aktivity – například jej  zastupujeme při jednání s bankami nebo zpracujeme komplexní audit využívání bankovních služeb nebo pro něj zajišťujeme další služby (analýza financování podniku aj.).

Případová studie

Poradenství ohledně specifického financování výroby

S Klientem hledajícím řešení pro specifické financování výroby svých produktů (unikátní HW s vlastním SW) jsme konzultovali dostupné možnosti a stávající situaci na trhu a poté jsme navrhli konkrétní kroky, které by vedly k zajištění finančního krytí.