AUDIT VYUŽÍVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB PRO FIRMY A PODNIKATELE

Pro naše klienty analyzujeme a posuzujeme nakolik efektivně využívají své bankovní služby a jakým způsobem by mohli využívání bankovních služeb optimalizovat.

Hlediska efektivnosti využívání bankovních služeb:

  • Užitečnost konkrétních bankovních služeb pro potřeby klienta
  • Adekvátnost vynakládaných nákladů (bankovní poplatky, úrokové sazby, případně další platby)
  • Přiměřenost podmínek v uzavřených smlouvách

V rámci naší analýzy srovnáváme využívání bankovních produktů klientem se stávající situací a nabídkou produktů napříč bankovním trhem s ohledem na aktuální dění na finančních trzích.

Výsledek auditu využívání bankovních služeb

1. Srozumitelná zpráva dle dílčích oblastí:

  • Úvěry a financování – týká se investičních úvěrů, hypotečních úvěrů na nemovitosti, provozních kontokorentů a revolvingových půjček, financování/leasingu vozidel a strojů, strukturovaného a exportního financování, kreditních karet pro podnikatele
  • Účty a platební styk – věnuje se běžným účtům, provádění plateb, používání karet a jiných platebních instrumentů (např. šeky), platební terminály pro akceptaci plateb kartou, chipem, platební brány a e-commerce (pro e-shopy)
  • Vklady a depozita – posuzuje zhodnocování dočasně volných peněz, spořící účty, dluhopisy, zástavní listy
  • Další produkty – vyhodnocuje měnové konverze, dokumentární obchody (akreditivy, inkasa), bankovní záruky, veřejnou podporu (např. záruky EIF, ČMZRB, dotace) a další produkty naplňující potřeby klienta

2. Návrh akčních kroků k efektivnějšímu využívání bankovních služeb

Na základě auditu navrhujeme klientům konkrétní kroky, které jim přinesou:

  • nižší náklady na bankovní a finanční služby (v účetnictví pod položkami úrokové náklady nebo ostatní finanční náklady) a
  • efektivní využití těchto služeb, aby byznys klientů podporovaly a ne dusily.

Případová studie

Úspora 200 000 Kč ročně na bankovních službách

Klient měl roční obrat cca 40 mil. Kč, který byl z 90 % tvořen exportem. Výstupem našeho komplexního auditu bylo doporučení na změny, díky kterým klient ušetřil úrokové a ostatní finanční náklady v celkové výši cca 200 tis. Kč ročně (z toho hlavní složku tvořila úspora na cizoměnových konverzích cca 180 tis. Kč). Naše následná spolupráce mu v dalším roce přinesla navýšení úspor o dalších 40 %.