AKTUÁLNĚ Z BANK - KRIZE COVID-19 pro FIRMY

vše, co se týká financování FIREM v souvislosti s krizí pandemie koronaviru (možnosti financování, přístup vlády, kam se obrátit).

Financování (aktual. 15.4.)

NÁRODNÍ PROGRAM ÚVĚR COVID 

14.4.  MPO, HM Praha, ČMZRB a komerční banky připravují záruční programy COVID III a COVID Praha. Oba tyto programy by měly být vyhlášeny v týdnu od 20. dubna 2020. V obou případech budou úvěry poskytovat spolupracující komerční banky a naše banka bude za ně vystavovat záruky.

8.4. chystá se COVID III - předběžně půjde o druhou vlnu COVID II

6.4. první vlna COVID II – celkem 5900 kompletních žádostí na úvěry v objemu 19 mld. Kč, řada žádostí byla zamítnuta při nesplnění formálních náležitostí (chybějící formulář, příp. nesprávný formát – např. xls místo pdf)

2.4. 16:00 opětovný příjem žádostí do půlnoci 3.4.

2.4. 11:00 přerušení příjmu žádostí (zatím 700 ks v objemu 1,7 mld. Kč)

2.4. 8:00 start příjímání žádostí COVID II

COVID II – Banky zařazené v programuČS, ČSOB, Raiffeisenbank, Equa, KB, Moneta, Oberbank, Sberbank, UniCredit Bank

Od 2.4. bude možné požádat o Expanze-záruku COVID II u ČMZRB k zajištění komerčního úvěru od některé z bank. Text výzvy a detail ZDE

23.3.  COVID II – podpora úvěrů komerčních bank v celkovém objemu až 30 mld. Kč (příspěvek na úroky a záruka ČMZRB), zahájení programu, se očekává zhruba za dva týdny (začátek dubna). Detail ZDE

Facebook oznamil vytvoření grantového programu o objemu 100 mil. USD (cca 2,45 mld. CZK), který pomůže 30 tis. malých podniků z celého světa. Registrovat se můžete ZDE.

COVID I (archiv)

28.3. – ČMZRB oznámila schválení prvních žádostí COVID I

20.3. ALERT! Na webu ČMZRB se objevila zpráva, že příjem žádostí byl pozastaven. V řešení je postup financování přes ostatní banky za stejných podmínek.

19.3. POZOR! podkladové formuláře pro podání žádosti se občas mění, vždy používejte aktuální z portálu ČMZRB Úvěr COVID

17.3. vláda přislíbila zvýšení alokované částky programu o 1 mld. Kč

16.3. desítky žádostí již byly podány, čeká se na zpracování, nebudou-li kompletní, budou se vracet, v objmu převýšili alokaci výzvy, jejíž navýšení bylo avizováno

16.3. příjem žádostí úvěru COVID zahájen – žádosti ZDE, znění finální Výzvy

Banky a úvěry (aktual. 15.4.)

Odklad splátek úvěrů u bank 

14.4. banky se ocitli v nezáviděníhodné situaci velkého tlaku na financování, zvýšeného rizika a nižších marží - averze vůči financování nových klientů je velmi vysoká

7.4. parlament schválil možnost odkladu splátek jistiny firemních úvěrů o 3 nebo 6 měsíců (na základě klientské žádosti tzv. opt-in), úroky se platí dál, vyřídíte u své banky, resp. svého bankéře (příp. na webu - odkazy níže)

3.4. Velký zájem o COVID II nic nemění na nízkém apetitu bank nově půjčovat, dle našeho průzkumu budou podmínky poskytnutí financování přísnější než dříve

31.3. S ohledem na současný vývoj a návrhy vlády klesá chuť bankovních domů i nebankovních institucí k novým úvěrům, resp. zvyšuje se jejich averze k riziku (ČTI: NECHTĚJÍ nově PŮJČOVAT!)

doporučujeme v případě postižení nastalou situací, řešit operativně se svojí bankou odklad splátek stávajících úvěrových závazků - vždy lepší předem, než v momentě, kdy je firma po splatnosti! Jde hlavně o udržení vašeho Cash flow.

Omezení provozu bankovních poboček – před návštěvou vždy zkontrolujte dostupnost - odkazy na jednotlivé banky v sekci "pro LIDI". Případně využijte kontaktní linku uvedenou tamtéž.

31.3. Zmrazení splácení zásadně odmítly banky i nebankovní poskytovatelé půjček. Dále zůstává možnost požádat o odklad ve dvou variantách 3 a 6 měsíců).

29.3. Ministrině financí a guverné ČNB podporují půlroční moratorium na splácení hypoték a úvěrů – tzv. zmrazení splácení na 6 měsíců. 

26.3. ČNB jednomyslně snížila úrokové sazby o 0,75 p.b. 2T repo z 1,75 na 1,00 % p.a. a diskontní zamířila na technickou nulu 0,05 % p.a. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji

ČNB snížila úrokové sazby o 0,5 p.b. z 2,25 na 1,75 % p.a.

Bankovní rada České národní banky na mimořádném jednání snížila jednomyslně základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Cílem je zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti. ČNB o tom informovala v tiskové zprávě.

 

Odklad splátek úvěrů u bank (archiv)

doporučujeme v případě postižení nastalou situací, řešit operativně se svojí bankou odklad splátek stávajících úvěrových závazků - vždy lepší předem, než v momentě, kdy je firma po splatnosti! Jde hlavně o udržení vašeho Cash flow.

Některé banky odklad splátek rozšířily na micro a malé podnikatele

 • ČS - odklad splátek vyřídíte na webovém formuláři (podnikatelské úvěry i leasingy)
 • ČSOB – umožňuje pro podnikatel odklad rovnou na 6 měsíců na webovém formuláři  
 • Moneta Money Bank - odklad splátek za banku, leasing i auto řeší ZDE, vyplněný formulář, pak pošlete sem odkladsplatek@moneta.cz (pro klienty, kteří nebyli k 13.3. v prodlení)  
 • Sberbank CZ - odklad splátek posoudí a případně umožní po vyplnění tohoto formuláře a odeslání elektronicky na ecl@sberbankcz.cz (pozor! nelze realizovat, pokud jste po splatnosti, snížení splátek bude realizováno pro splátky od 1.4., tj. na březenové není možné uplatnit
 • Raiffeisenbank - zažádat o odklad pro domácnosti, podnikatel i firmy lze na webovém formuláři
 • Equabank - budou posuzovat individuálněpokud se vás současná situace již příjmově dotýká, pošlete zprávu na klientske.centrum@equabank.cz a specifikujte jméno, příjmení, datum narození, zda řešíte půjčku nebo hypotéku, popište situaci

17.3. Výstup 1. jednání ČBA a bank s ČNB o úlevách klientům v důsledku pandemie – rozšířit odklad splátek o 3 měsíce i pro malé a střední podnikatele.

Dle stanoviska ČNB z 16.3. by takové úvěrové pohledávky s odkladem splátek z titulu koronavirové nákazy nemusely být klasifikovány (tzn. informace by nemusela být zaznamenaná v úvěrových registrech).

Ekonomika a stát (akt. 15.4.)

Informační rozcestník MPO o nouzových opatřeních pro Firmy a pro OSVČ.

O kompenzace za náhrady mezd v programu ANTIVIRUS lze žádat ZDE.

7.4. schválila Sněmovna a 9.4. schválil Senát 25 tis. měsíčně pro OSVČ jako jednorázový daňový bonus při splnění podmínek - viz ZDE, online žádost ( žádosti přes Finanční úrady, nejpozději do 30.6.), znění příslušného zákona 

O „ošetřovné“ pro OSVČ je možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady, a to po celou dobu nouzového stavu, měsíčně až 13.144 Kč - detail březnové výzvy ZDE, případně rovnou vyplťne Podací formulář.

Vláda vyhlášením nouzového stavu pošlapala základní lidská práva, říká Vendula Záhumenská. Jeho zrušení se domáhá u soudu. Detaily ZDE.

Dopady na ekonomiku – ex-guvernéři ČNB Tůma & Hampl považují přijímaná opatření za ekonomické harakiri a očekávají napříč vyspělým světem jejich neúprosné dopady do významného výpadku příjmu domácností, nárůstu nezaměstnanosti a neschopnosti splácet závazky. celé pojednání ZDE 

Preventivní opatření vlády kvůli koronaviru dolehla už na více než 80 % firem (odhad Hospodářská komora). V OJC se domníváme, že se toto číslo limitně blíží 100 % malých a středních podniků a mikro podnikatelů

 

25.3. Byl schválen návrh zákona, který pro OSVČ na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění (tyto se budou považovat za "uhrazené"), přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Tisková zpráva, Schválený text tisku

Podpora firem v programu „Antivirus“ ze strany MPSV – tzv. kurzarbeit, čili kompenzace pro zaměstnavatele za vyplácené náhrady mezd zaměstnancům s ohledem na koronavirovou nákazu. Detail ZDE  

Vláda rozhodla o dalším finančním posílení úvěrového programu COVID kvůli velkému zájmu podnikatelů, a to vypsáním dalšího úvěrového programu COVID2, který umožní navýšit podporu z původních 600 milionů až na deset miliard korun. Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i jejich úrokovou sazbu.

Tato opatření přinesou dle MPO ČR kolem 40 miliard Kč bezúročných úvěrů s odkladem splátek

Druhý bod, který bude komplementární k programu je ošetřovné pro OSVČ, čili živnostníky, půjde za MPO, resp. živnostenské úřady, které jsou pro související komunikaci využívány. Denní ošetřovné pro osoby samostatně výdělečné činné bylo 19.3. schváleno, a to ve výši 424 korun za den.

Dopad stavu nouze na ekonomiku ČR

Dopad na jednotlivé firmy i ekonomiku jako celek bude znašný. Očekává se zhoršená schopnost firem dostát svým závazkům vůči bankám. Postupovat se bude individuálně.

Předpokládaná doba trvání omezení může být až 5 měsíců (červenec 2020).

 

Česko si vyčlenilo na přímou podporu 100 miliard korun a dalších 900 miliard korun na záruky – tedy například ručení za půjčky podniků u bank.

Schválení daňového Liberačního balíčku

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (přiznání, kontrolní hlášení,...) po individuální žádosti a prokázání důvodů jakkoliv související s koronavirem
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 • Individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti do 31. července..
 • Posunutí závěrečné fáze EET není bez změny legislativy možné. Při kontrolní činnosti od 1.5. po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci.

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

19.3. – mimořádné zasedání vlády ČR – čekáme na výstup (očekává se povinnost nošení roušek na veřejnosti)

18.3. – mimořádné zasedání vlády ČR – čekáme na výstup (očekává se povinnost nošení roušek na veřejnosti)

17.3. – mimořádné zasedání vlády ČR – zákaz reexportu léků do zahraničí a možnosti vedlejších výdělků pro členy bezpečnostních složek (ve služebním poměru); projednávaný Cílený program podpory zaměstnanosti (kompenzace mzdových nákladů či jejich částí, v podobě náhrad mezd nebo platů zaměstnanců) - pokračování 19.3.

16.3. – zasedání vlády ČR – Program

15.3. – mimořádné jednání vlády – vyhodncoení dopadů usnesení o maloobchodním prodeji a prodeji služeb v konkrétních provozovnách.

13.3. – zákaz přítomnosti ve stravovacích provozovnách do 24.3., uzavření heren a kasin do 24.3.

13.3. – pozastavení provozu prodejen do 24.3. s výjimkou prodeje potravin, lékáren, drogerií, elektroniky, čerpacích stanic a některých dalších obchodů

12.3. – vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlásila pro naše území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav, a to ode dne 12. března 2020 od 14.00 hodin na dobu 30 dnů. Podrobnosti Ministerstva vnitra