GDPR manuál

řešení pro malé firmy a organizace

Ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jana Krouman jsme připravili návod obsahující konkrétní kroky, jak se v malé organizaci vypořádat s GDPR a jak uvést firemní procesy do souladu s tímto nařízením.

Průvodce GDPR – manuál

Průvodce GDPR je společným projektem poradenské společnosti Oldřich Janda Consultancy s.r.o. a společnosti Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o., obě působící na Drážní 253/7, Brno-Slatina.

Cílovým adresátem tohoto manuálu jsou mikro a malé organizace, bez ohledu na to, zda se jedná o ziskový či neziskový charakter činnosti, nebo bez ohledu na právní formu podnikání.

Jde o příručku obecnou, je tedy možné, že pro Vaše specifické podnikání v ní nenajdete všechny odpovědi. Pak jsme připraveni s Vámi konzultovat, co budete potřebovat.

Pro střední a velké organizace se tento manuál příliš nehodí, protože problematika činnosti nabývá s velikostí organizace na složitosti a v takovém případě by univerzální manuál musel být až příliš teoretický.

Cílem manuálu je poskytnout Vaší mikro / malé organizaci praktické vodítko k tomu, abyste byli schopni si přípravu na účinnost nařízení (25. 5. 2018), tj. na povinnost prokázat soulad Vaší organizace s GDPR, zvládnout vlastními silami – zcela nebo alespoň z větší části. Není naším záměrem sepsat tlustou teoretickou učebnici, proto prosím neváhejte využít i další informační zdroje, popř. již zmíněné konzultace.

Ukázka manuálu zdarma

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Případová studie

Průvodce GDPR

Obsahuje zejména:

  • Důležité právní minimum o GDPR
  • Postup provedení interního auditu osobních údajů dle GDPR
  • Šablonu auditní zprávy a návrhů opatření
  • Vzory smluvních ustanovení a souhlasu se zpracováním osobních údajů

Cílem manuálu je, aby se jeho uživatel orientoval v problematice GDPR, dokázal z hlediska GDPR posoudit právní vztahy, dokumenty, databáze, ochranu a rizika uvnitř organizace a byl schopen na základě instrukcí a doporučení vytvořit interní dokumentaci a použít vzory (souhlasy se zpracováním osobních údajů, ustanovení do smluv) v souladu s nařízením.