GDPR manuál

řešení pro malé firmy a organizace

Ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jana Krouman jsme připravili návod obsahující konkrétní kroky, jak se v malé organizaci vypořádat s GDPR a jak uvést firemní procesy do souladu s tímto nařízením.

Průvodce GDPR – manuál

Průvodce GDPR je společným projektem poradenské společnosti Oldřich Janda Consultancy s.r.o. a společnosti Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o., obě působící na Drážní 253/7, Brno-Slatina.

Cílovým adresátem tohoto manuálu jsou mikro a malé organizace, bez ohledu na to, zda se jedná o ziskový či neziskový charakter činnosti, nebo bez ohledu na právní formu podnikání.

Jde o příručku obecnou, je tedy možné, že pro Vaše specifické podnikání v ní nenajdete všechny odpovědi. Pak jsme připraveni s Vámi konzultovat, co budete potřebovat.

Pro střední a velké organizace se tento manuál příliš nehodí, protože problematika činnosti nabývá s velikostí organizace na složitosti a v takovém případě by univerzální manuál musel být až příliš teoretický.

Cílem manuálu je poskytnout Vaší mikro / malé organizaci praktické vodítko k tomu, abyste byli schopni si přípravu na účinnost nařízení (25. 5. 2018), tj. na povinnost prokázat soulad Vaší organizace s GDPR, zvládnout vlastními silami – zcela nebo alespoň z větší části. Není naším záměrem sepsat tlustou teoretickou učebnici, proto prosím neváhejte využít i další informační zdroje, popř. již zmíněné konzultace.

Případová studie

Průvodce GDPR

Obsahuje zejména:

  • Důležité právní minimum o GDPR
  • Postup provedení interního auditu osobních údajů dle GDPR
  • Šablonu auditní zprávy a návrhů opatření
  • Vzory smluvních ustanovení a souhlasu se zpracováním osobních údajů

Cílem manuálu je, aby se jeho uživatel orientoval v problematice GDPR, dokázal z hlediska GDPR posoudit právní vztahy, dokumenty, databáze, ochranu a rizika uvnitř organizace a byl schopen na základě instrukcí a doporučení vytvořit interní dokumentaci a použít vzory (souhlasy se zpracováním osobních údajů, ustanovení do smluv) v souladu s nařízením.