GDPR školení

– praktický seminář

Ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jana Krouman realizujeme ryze praktický seminář o ochraně osobních údajů a souladu s příslušným nařízením EU.

Anotace celodennního školení GDPR

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR v podnikatelské praxi.

  • Obeznámení s těžkými úkoly, které každou firmu čekají při plnění povinností GDPR
  • Vymezení osobních údajů a jejich specifické pojetí podle GDPR. Co lze považovat za osobní údaje.
  • Výchozí principy, na kterých je GDPR postaveno.
  • Objasnění rolí správce a zpracovatele, jejich odpovědnosti a úkolů.
  • Povinnosti správce osobních údajů vůči subjektu osobních údajů.
  • Prokazování souladu podnikatele s nařízením GDPR vůči kontrolním orgánům.
  • Audit dle nařízení GDPR.
  • Odpovědi na otázky účastníků
  • Řada praktických příkladů z oblasti HR, vedení papírové dokumentace, dodavatelsko-odběratelských vztahů, marketingu, bezpečnosti ad.  

Pozn. zajištěn oběd a občerstvení formou bufetu

místo konání: Drážní 7, 627 00 Brno-Slatina (budova OKM Group, zasedací místnost v přízemí, parkování zajištěno v areálu)

cena 4 900 Kč (+ příslušná sazba DPH dle platných právních předpisů) – pozn.: pro členy SMART NETWORK sleva 1 000 Kč

 

Případová studie

O GDPR prakticky

Na Snídani s Googlem pořádanou 28.11.2017 v Brně (pořádal Printline.cloud) se povedla tato stručná PREZENTACE  o GDPR (= General Data Protection Regulation, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Víte, že se týká všech subjektů, které nakládají s osobními údaji fyzických osob při výkonu své činnosti?